Skip to content

Välkommen att kontakta

Bilcentrum Umeå

Våra leverantörer – en garanti för rätt delar.

  • Vi utför AC-reparation på alla bilmärken samt AC-felsökning. Vi har diagnosutrustning.
  • Bilcentrum Umeå är en Autoexperten verkstad.
  • Vi är en kontrollerad bilverkstad och finns i Umeå.

Nästan alla bilar har luftkonditionering eller så kallad AC (engelska; Air Conditioning). Det är ett separat system som både är tekniskt komplicerat och som kräver speciell kompetens samt utrustning för att testa och reparera. Luftkonditionering kan vara en del av ett helautomatiserat system för bilens värme och ventilation vilket i korthet innebär att man endast behöver ställa in temperaturen, sen sköter bilen resten.

Bilcentrum Umeå, Autoexperten bilverkstad

I teorin ska en luftkonditionering inte behöva någon service eftersom det är ett slutet system, men i praktiken kan systemet behöva testas och eventuellt fyllas på kylmedel när problem åtgärdats. Att kylmedlet läcker ut ur systemet kan bero på många saker och ju större mängd kylmedel som försvinner ju mer måste kompressorn arbeta och desto större risk att den havererar.

Under 2014 gick Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) ut med en varning för riskerna med att fylla på sin AC själv med så kallade ”gör-det-själv-kit”.  Detta eftersom det sedan ett par år tillbaka finns företag som säljer köldmedier till bilägare som så kallade ”gör-det-själv-kit”. Genom att själv byta gasen till luftkonditioneringen sparar bilägaren pengar. Fyller hemmafixaren på sin bils luftkonditionering med propan/isubutan har man i praktiken skapat en risk för brand. Vid läckage kan den brandfarliga gasen starta en motorbrand och i värsta fallet kan en explosion ske inne i bilkupén – med ödesdigert resultat. Tar man sedan bilen till en auktoriserad verkstad för att få luftkonditioneringen reparerad tömmer de systemet, ovetande om innehållet (propan/isobutan, som bör märkas ut med speciell klisterlapp). Då kan AC-tömmaren skadas, vilket kan leda till att bilägaren får betala även den reparationen.

Tveka därför inte att ta kontakt med oss när ni behöver hjälp med AC-reparation eller AC-felsökning.

Vår personalstyrka är kompetent och har ett genuint intresse för yrket. Utbildning av vår personal sker fortlöpande för att följa marknadens behov. Vi arbetar i våra nybyggda lokaler i Umeå.